UTENRETTSLIG (VANLIG) INKASSO
Alle saker søkes løst ved utenrettslige tiltak i første omgang før eventuelle rettslige skritt iverksettes. Vår målsetning er at de kunder dere sender til inkasso også skal være deres kunder etter at vi har ferdigbehandler saken her.

Ved utenrettslig (vanlig) inkasso sender vi ut betalingsoppfordring på vegne av oppdragsgiver med formalkrav. Slike tiltak er utsendelse av kravbrev og telefonisk kontakt med skyldner. Etter utløpt betalingsfrist i inkassovarselet, sørger vi for utsendelse av betalingsoppfordring. Denne oppfordringen gir skyldner en lovfestet betalingsfrist på nye 14 dager.

Din saksbehandler følger videre opp med kravbrev og påminnelser via telefon, sms og e-post. I noen tilfeller kan vi også bistå med oppsøk hos skyldner. Dersom det viser seg at det ikke er mulig for skyldner å innfri hele kravet på en gang forsøker vi å inngå en avdragsordning med vedkommende som våre oppdragsgivere aksepterer.

Dersom kravet ikke innfris, bringer vi saken inn for rettslig instans og sørger for at nødvendige rettslige skritt blir tatt til rett tid. Du kan lese om prosessen ved rettslig inkasso her.

Trenger din bedrift hjelp med utenrettslig inkasso?

Legg igjen kontaktinformasjonen din under, så tar en av våre inkassospesialister kontakt med deg!