ELEKTRONISK INKASSO – NÅ KAN DU FÅ INKASSO OG TVANGSFULLBYRDELSE PÅ E-POST!

Nå er det viktig at du går nøye gjennom e-posten din – den kan nemlig inneholde varsel om inkasso og tvangsfullbyrdelse.

Frem til nylig har det vært lovpålagt å sende inkassovarsel og betalingsoppfordring per post, men den 18. april ble endringen om elektronisk kommunikasjon i inkassoloven innført. For oss som inkassoselskap gir dette nye muligheter for bruk av elektronisk kommunikasjon ved varsler om inkasso og tvangsfullbyrdelse. Det er ikke lenger et absolutt krav at slike varsler må sendes med vanlig post, og e-post sidestilles under gitte forutsetninger med vanlig post, sier Morten Pettersen, daglig leder i Alt Inn Inkasso.

Skal sendes på en ”betryggende måte”

I inkassoloven står det at man kan benytte seg av elektronisk kommunikasjon, så lenge meddelelsen er sendt på en betryggende måte. Hva betyr dette i praksis? I et intervju med dinside.no, forklarer kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, Andreas Bjørklund at den nye loven åpner for følgende fremgangsmåter for å sende inkassobrev:

  • Meddelelser som er sendt til en digital postkasse som mottakeren selv har opprettet, der mottakeren kan be om å bli varslet om meddelelsen per e-post eller SMS uten tilleggskostnad.
  • Meddelelsen er sendt i en portal som avsenderen vanligvis bruker til å kommunisere med mottakeren, hvor avsenderen vet at mottakeren har akseptert å bruke portalen og allerede er vant til å bruke den, og hvor kunden får varsel om meddelelsen per SMS eller e-post.
  • Meddelelser til en e-postadresse som skyldneren nylig har brukt til å kommunisere med avsenderen fra, dersom e-postadressen fremstår som vedkommendes egen e-postadresse.
  • Hvis elektronisk meddelelse er sendt på en måte som gjør at den rent faktisk er kommet til mottakerens kunnskap, spiller det ingen rolle hvordan den er sendt.

Positivt for inkassobransjen

Inkassobransjen har gjennomgått store endringer over de siste årene. Loven om teknologinøytralitet åpner opp for økt digitalisering og teknologisk utvikling. Vi mener at lovendringen vil ha en positiv effekt på inkassobransjen og vil føre til både effektivisering og kostnadsbesparelser.

Alt Inn Inkasso tar sikte på å etablere løsninger for elektronisk kommunikasjon i henhold til den nye loven om teknologinøytralitet i løpet av første halvår 2018. Før vi kan ta i bruk løsningen vil vi fortsette arbeidet med å etablere robuste elektroniske løsninger som sikrer at varsel når frem til skyldner og sendes på en måte som gir mottaker god oppfordring til å lese det.

Du kan lese mer om endringene i inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven her.