RETTSLIG INKASSO

De fleste av våre kundeoppdrag løses med utenrettslige og frivillige løsninger, men når brev, telefonkontakt og inngåtte avtaler ikke fører frem, vil vi sammen med deg vurdere rettslige tiltak overfor skyldner.

Uomtvistede krav kan sendes direkte til namsapparatet for tvangsinndrivelse og trenger ikke lenger gå veien om forliksrådet. Dette innebærer en effektivisering av innfordringen av pengekrav. Saker det er tvist på må som tidligere sendes forliksrådet først for å få tvangsgrunnlag.

Etter en vurdering av skyldners betalingsevne og i samråd med våre oppdragsgivere sender vi inn saker til henholdsvis forliksråd og namsmann med tanke på tvangsinndrivelse.

Trenger din bedrift hjelp med rettslig inkasso?

Legg igjen kontaktinformasjonen din under, så tar en av våre inkassospesialister kontakt med deg!