OVERVÅKNING

Alt Inn Inkasso har utarbeidet en meget effektiv overvåkningstjeneste med høy løsningsgrad. Dette bidrar til at avskrevne fordringer igjen blir aktiv kapital for våre oppdragsgivere.

Til tross for aktiv pågang med brev, telefon og rettslige skritt, kan situasjonen til skyldneren være slik at saken ikke lar seg løses på kort sikt. Vi har erfart at situasjonen kan endre seg over tid og våre kunder kan ofte oppnå betaling over tid.

Saker mot skyldnere som er betalingsudyktige på kort sikt overføres derfor til overvåkning hos oss og vi følger opp kravene over tid. Vi overvåker skyldnernes inntekt, næringsinteresser og andre økonomiske forhold. Vi vil være de første til å oppdage når skyldnerens situasjon endres og vil gjenoppta saken og starte ny pågang for å søke dekning for kravet. Foreldelsesfristen for utestående krav er tre år – vi vil derfor iverksette tiltak for å forhindre at kravene blir foreldet og kan være behjelpelig med dom så man får 10 år.

Interessert i å høre mer om våre overvåkningstjenester?

Legg igjen kontaktinformasjonen din under, så tar en av våre inkassospesialister kontakt med deg!