Rettslig inkasso

Med fokus på høy løsningsgrad

De fleste av våre kundeoppdrag løses med utenrettslige og frivillige løsninger, men når brev, telefonkontakt og inngåtte avtaler ikke fører frem, vil vi sammen med deg vurdere rettslige tiltak overfor skyldner.

Uomtvistede krav kan sendes direkte til namsapparatet for tvangsinndrivelse og trenger ikke lenger gå veien om forliksrådet. Dette innebærer en effektivisering av innfordringen av pengekrav. Saker det er tvist på må som tidligere sendes forliksrådet først for å få tvangsgrunnlag.

Etter en vurdering av skyldners betalingsevne og i samråd med våre oppdragsgivere sender vi inn saker til henholdsvis forliksråd og namsmann med tanke på tvangsinndrivelse.

kontakt oss

Har du en inkassosak som krever rettslige tiltak?

Ta gjerne kontakt med oss, så blir saken behandlet på en profesjonell og effektiv måte.