Våre tjenester

Med fokus på likviditetsstyring og høy løsningsgrad

Alt Inn Inkasso tilbyr fleksible og effektive løsninger tilpasset din bedrifts behov. Vi har en svært høy gjennomsnittlig løsningsgrad og gjennom digitale løsninger, erfarne konsulenter og gode rutiner bidrar vi til god betalingsflyt og likviditet for våre kunder. I tillegg er det kostnadsfritt for våre kunder å ta i bruk våre tjenester.Utenrettslig Inkasso

Alle saker søkes primært løst ved utenrettslige tiltak, før eventuelle rettslige skritt iverksettes. Vår målsetning er at kunder dere sender til inkasso også skal være deres kunder etter at vi har ferdigbehandlet saken.

Les mer om utenrettslig inkasso herRettslig Inkasso

Uomtvistede krav sendes direkte til namsapparatet for tvangsinndrivelse og trenger ikke lenger gå veien om forliksrådet. Dette innebærer en effektivisering av innfordringen av pengekrav.

Les mer om rettslig inkasso her

Purretjenester

Vi kan sende ut purring/inkassovarsel for våre kunder. Denne løsningen frigjør interne ressurser og har i de fleste tilfeller en betalingsmotiverende effekt på skyldnerne og ditt krav får en bedre prioritet hos skyldnerne.

Les mer om våre purretjenester her
Overvåkning

Saker mot skyldnere som er betalingsudyktige på kort sikt overføres til overvåkning og vi følger opp kravene over tid, når det er sannsynlig at betalingsevnen kan endre seg i fremtiden.

Les mer om våre overvåkningstjenester her

kontakt oss

Våre inkassospesialister tar kontakt med deg

Dersom du ønsker å prøve våre tjenester eller motta et tilbud fra oss, legg igjen kontaktinformasjonen din under, så tar vi kontakt.